Hubungan Alumni

Daftar & Kemaskini

Tahniah!

Anda telah menamatkan pengajian dan telah disahkan senat bergelar Alumni. Anda adalah ALUMNI KEBANGGAAN UTHM

Program & Aktiviti

Ikuti program dan aktiviti yang dijalankan oleh pihak kami. Takwim 2020

Media & Penerbitan

Berita, E-Newsletter dan E-Buletin yang diterbitkan oleh PKKA.

Sumbangan Alumni

Sistem e-payment Sumbangan Alumni secara atas talian untuk kemudahan sumbangan Alumni

Cenderahati Alumni

Portal Alumni Store untuk pembelian cenderahati secara atas talian untuk kemudahan semua.

Kad Alumni

Secara percuma kepada semua alumni dan permohonan adalah secara atas talian.

SisMA

Sistem Maklumat Alumni untuk dikemaskini oleh semua alumni UTHM.

Apa kata Alumni

Frequently Asked Questions

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Endownment atau al waqaf ialah asset kewangan yang didermakan kepada institusi yang tidak berteraskan keuntungan sama ada dalam bentuk tabung pelaburan atau harta modal yang cara penggunaannya telah ditetapkan oleh penderma. Dana ini telah ditubuhkan sebagai platform untuk memberi peluang kepada alumni UTHM untuk menyokong universiti. Dana ini diuruskan oleh Lembaga Pemegang Amanah yang terdiri daripada wakil-wakil dari pentadbiran UTHM. Sumbangan anda akan menunjukkan kebanggaan, komitmen dan semangat kekitaan ke universiti anda.

Keistimewaan yang diperolehi oleh penderma ialah layak diberikan pelepasan cukai pendapatan menurut “Seksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967. No.Warta Kerajaan 764 bertarikh 30 Januari 1997” dan pelepasan cukai pendapatan ini tertakluk kepada had pelepasan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Anda boleh membantu dengan mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh Universiti atau dengan menyumbang idea atau program ke arah memperkaya pengalaman pembelajaran semua pelajar. Bantuan lain termasuk derma, tajaan, kepakaran dan sukarelawan perkhidmatan. Apa sahaja sumbangan anda mereka adalah dialu-alukan.

Alumni UTHM adalah pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian dan disahkan oleh SENAT universiti.

Ya sudah tentu. Kami percaya bahawa ikatan antara alumni dan pelajar bermula sebaik sahaja pelajar memasuki Universiti kerana anda akan menjadi alumni selepas menamatkan pengajian nanti. Alumni juga komited dalam menganjurkan latihan terutamanya dalam kemahiran insaniah dan program pembangunan kerjaya untuk meningkatkan pekerjaan di pasaran kerja selepas tamat pengajian. Kami berharap ini akan menanamkan kebanggaan di alma mater anda dan kemudian mungkin ingin membuat sebarang sumbangan ke arah mencapai kecemerlangan Universiti.

Perlukan Bantuan?

Add a strong one liner supporting the heading above and giving users a reason to click on the button below.